Check Availability

Hướng dẫn đặt phòng

Chọn thông tin về ngày Nhận phòng (Check-in), ngày Trả phòng (Check-out), Số người lớn và trẻ em, rồi bấm Tìm kiếm để lựa được chọn phòng phù hợp
Tìm phòng thích hợp với mong muốn và bấm Chọn Phòng..

Dicstar Hotel

Liên hệ đặt phòng

Address
169 Thuy Van, Vung Tau, Vietnam
Hotline
Directions